Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Dang Cenation

  • Trường THPT BC Công Nghiệp Việt Trì - Phú Thọ
  • 5958

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 841 473 93%
Môn Hóa lớp 12 858 441 97%
Môn Sinh lớp 12 856 428 100%
Môn Anh lớp 12 3393 1950 91%
Tổng cộng: 5948 3292 93%

Comment giao lưu với Dang Cenation

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com