Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên đào duy tảo

  • THPT Ông ích Khiêm - Đà Nẵng
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 101 46%
Môn Lí lớp 12 0 7 29%
Môn Hóa lớp 12 0 47 34%
Môn Sinh lớp 12 0 1047 44%
Môn Anh lớp 12 0 62 31%
Môn Địa lớp 12 0 40 60%
Môn Sử lớp 12 0 80 51%
Tổng cộng: 0 1384 44%

Comment giao lưu với đào duy tảo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com