Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đạt_Hunter

  • Trường THPT Lệ Thuỷ - Quảng Bình
  • 1304

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 26 38%
Môn Lí lớp 12 1056 234 66%
Môn Hóa lớp 12 233 103 54%
Tổng cộng: 1294 363 61%

Comment giao lưu với Đạt_Hunter

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com