Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cỏ Bốn Lá

  • THPT Thạch Thành 2 - Thanh Hóa
  • 33

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 41 37%
Môn Lí lớp 12 -17 148 31%
Môn Hóa lớp 12 -134 591 31%
Môn Sinh lớp 12 175 326 51%
Môn Anh lớp 12 -5 5 0%
Tổng cộng: 23 1111 37%

Comment giao lưu với Cỏ Bốn Lá

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com