Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Linh

  • THPT số 1 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 5667

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 542 381 78%
Môn Hóa lớp 12 1974 1312 83%
Môn Sinh lớp 12 3137 2247 80%
Môn Anh lớp 12 2 4 50%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 5655 3945 81%

Comment giao lưu với Đinh Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com