Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Tất Tường

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 269 187 80%
Môn Lí lớp 12 2514 1908 77%
Môn Hóa lớp 12 769 765 70%
Môn Anh lớp 12 9 9 67%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 3561 2870 76%

Comment giao lưu với Nguyễn Tất Tường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com