Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đào Thị Sim

  • Trường THPT Tháng 10 - Tuyên Quang
  • 4187

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 29 56 52%
Môn Lí lớp 12 129 228 52%
Môn Hóa lớp 12 823 1203 59%
Môn Sinh lớp 12 3189 3308 66%
Môn Anh lớp 12 1 2 50%
Tổng cộng: 4171 4797 63%

Comment giao lưu với Đào Thị Sim

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com