Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trúc

  • Trường THPT Cư M'Gar - Đắk Lắk
  • 771

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 108 56%
Môn Hóa lớp 12 -9 503 55%
Môn Sinh lớp 12 770 1025 71%
Tổng cộng: 761 1636 65%

Comment giao lưu với trúc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com