Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên leducduan

  • Trường THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh
  • 1554

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8 4 100%
Môn Lí lớp 12 409 323 76%
Môn Hóa lớp 12 812 667 79%
Môn Sinh lớp 12 316 404 59%
Môn Anh lớp 12 -1 25 60%
Tổng cộng: 1544 1423 72%

Comment giao lưu với leducduan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com