Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đức Comfortable

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 18 127 46%
Môn Lí lớp 12 12 92 63%
Môn Hóa lớp 12 418 637 61%
Môn Anh lớp 12 0 12 33%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Môn Sử lớp 12 0 20 75%
Tổng cộng: 448 889 59%

Comment giao lưu với Đức Comfortable

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com