Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngọc Nhất Nhất

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 26 50%
Môn Lí lớp 12 143 119 89%
Môn Hóa lớp 12 1359 571 85%
Môn Sinh lớp 12 1085 508 82%
Môn Anh lớp 12 -2 2 0%
Tổng cộng: 2590 1226 83%

Comment giao lưu với Ngọc Nhất Nhất

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com