Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên học dở đó giờ

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 4 50%
Môn Lý lớp 12 -6 15 13%
Môn Hóa lớp 12 -65 191 30%
Môn Sinh lớp 12 7 194 35%
Môn Tiếng Anh lớp 12 -32 65 17%
Tổng cộng: -94 469 30%

Comment giao lưu với học dở đó giờ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com