Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Ngọc Anh

  • Trường THPT Nguyễn Trãi - Đồng Nai
  • 2150

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 10 30%
Môn Hóa lớp 12 835 644 74%
Môn Sinh lớp 12 990 655 69%
Môn Anh lớp 12 315 365 56%
Tổng cộng: 2140 1674 68%

Comment giao lưu với Trần Ngọc Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com