Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiếu Knight

  • Trường THPT Thủy Sơn - Hải Phòng
  • 445

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 63 29%
Môn Lí lớp 12 0 122 34%
Môn Hóa lớp 12 435 1016 44%
Môn Anh lớp 12 0 5 20%
Tổng cộng: 435 1206 42%

Comment giao lưu với Hiếu Knight

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com