Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hothihang

  • THPT Đô Lương 3 - Nghệ An
  • 1523

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 43 59 54%
Môn Lí lớp 12 463 274 87%
Môn Hóa lớp 12 1007 531 85%
Tổng cộng: 1513 864 83%

Comment giao lưu với hothihang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com