Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hanh

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 447

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -9 111 28%
Môn Lí lớp 12 0 39 56%
Môn Hóa lớp 12 84 221 52%
Môn Sinh lớp 12 362 364 66%
Tổng cộng: 437 735 56%

Comment giao lưu với hanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com