Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NINH HUNG

  • Trường THPT Thanh Bình - Đồng Nai
  • 955

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 68 64 69%
Môn Lí lớp 12 584 565 68%
Môn Hóa lớp 12 290 338 62%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Tổng cộng: 943 968 66%

Comment giao lưu với NINH HUNG

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com