Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn phúc trọng

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 50 57 74%
Môn Lí lớp 12 4427 1139 76%
Môn Hóa lớp 12 2644 1115 72%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 314 33%
Tổng cộng: 7120 2626 69%

Comment giao lưu với nguyễn phúc trọng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com