Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần văn hoan

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 6902

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 43 23 91%
Môn Lí lớp 12 995 514 98%
Môn Hóa lớp 12 4144 2738 85%
Môn Sinh lớp 12 1703 1295 77%
Môn Anh lớp 12 -2 2 0%
Tổng cộng: 6883 4572 84%

Comment giao lưu với trần văn hoan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com