Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên HoKan Edo

  • THPT Hòa Vang - Đà Nẵng
  • 125

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 36 44%
Môn Lí lớp 12 52 113 58%
Môn Hóa lớp 12 59 267 47%
Môn Sinh lớp 12 -7 49 29%
Môn Anh lớp 12 1 5 40%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 115 472 47%

Comment giao lưu với HoKan Edo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com