Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huế Quế

  • THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh
  • 1005

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 4 25%
Môn Lí lớp 12 445 1066 83%
Môn Hóa lớp 12 485 394 77%
Môn Sinh lớp 12 65 490 70%
Môn Anh lớp 12 0 39 18%
Tổng cộng: 995 1993 77%

Comment giao lưu với Huế Quế

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com