Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tran xuan Nhan

  • Trường THPT Tây Sơn - Bình Dương
  • 960

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -7 22 23%
Môn Lí lớp 12 -9 16 19%
Môn Hóa lớp 12 434 904 55%
Môn Sinh lớp 12 532 532 67%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 950 1476 59%

Comment giao lưu với Tran xuan Nhan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com