Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Heo Mập

  • Trường THPT Long Khánh - Đồng Nai
  • 1111

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 272 397 56%
Môn Lí lớp 12 144 167 62%
Môn Hóa lớp 12 685 605 70%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Môn Anh lớp 12 1 2 50%
Môn Văn lớp 12 0 4 75%
Tổng cộng: 1101 1176 64%

Comment giao lưu với Heo Mập

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com