Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Huyền

  • THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa
  • 399

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 195 150 77%
Môn Hóa lớp 12 154 100 78%
Môn Sinh lớp 12 40 50 60%
Tổng cộng: 389 300 74%

Comment giao lưu với Vũ Huyền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com