Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sided Love

  • Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Khánh Hòa
  • 431

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 126 150 61%
Môn Hóa lớp 12 200 177 67%
Môn Sinh lớp 12 95 100 65%
Tổng cộng: 421 427 64%

Comment giao lưu với Sided Love

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com