Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên thanh kakao

  • THPT Nghi Xuân - Hà Tĩnh
  • 2394

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 36 39 64%
Môn Lí lớp 12 1271 1261 67%
Môn Hóa lớp 12 1076 1245 65%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Tổng cộng: 2384 2546 66%

Comment giao lưu với thanh kakao

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com