Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Jnj Scoundrel

  • THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa
  • 644

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 0 0%
Môn Lí lớp 12 247 313 58%
Môn Hóa lớp 12 388 477 58%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 634 791 58%

Comment giao lưu với Jnj Scoundrel

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com