Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên jr phan

  • THPT Nguyễn Huệ - TP HCM
  • 2419

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 1293 685 88%
Môn Sinh lớp 12 1117 737 84%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 2409 1423 86%

Comment giao lưu với jr phan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com