Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nghi Vo Minh

  • Trường THPT Tháp Mười - Đồng Tháp
  • 1010

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 18 15 73%
Môn Hóa lớp 12 140 122 75%
Môn Sinh lớp 12 842 644 77%
Tổng cộng: 1000 781 77%

Comment giao lưu với Nghi Vo Minh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com