Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên mai trung tin

  • THPT Trần Hữu Trang - TP HCM
  • 629

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -1 33 36%
Môn Hóa lớp 12 296 1114 48%
Môn Sinh lớp 12 324 1139 42%
Tổng cộng: 619 2286 45%

Comment giao lưu với mai trung tin

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com