Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khanh Lang

  • Trường THPT Thống Nhất - Bình Phước
  • 237

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 45 36%
Môn Lí lớp 12 0 39 74%
Môn Hóa lớp 12 90 1093 56%
Môn Sinh lớp 12 134 245 62%
Môn Anh lớp 12 0 20 85%
Tổng cộng: 227 1442 57%

Comment giao lưu với Khanh Lang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com