Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Oanh Nga

  • Trường THPT Đoàn Kết - Hà Nội
  • 1510

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 18 21 62%
Môn Sinh lớp 12 1483 1687 63%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1500 1709 63%

Comment giao lưu với Oanh Nga

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com