Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Beast

  • THPT Tuy Phong - Bình Thuận
  • 13

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 33%
Môn Lí lớp 12 0 6 33%
Môn Hóa lớp 12 -36 73 19%
Môn Sinh lớp 12 55 295 40%
Môn Anh lớp 12 -16 97 28%
Môn Văn lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 3 475 34%

Comment giao lưu với Beast

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com