Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Lan Anh

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 9 56%
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Hóa lớp 12 2071 1189 78%
Môn Sinh lớp 12 0 140 75%
Môn Anh lớp 12 34 26 77%
Tổng cộng: 2111 1365 78%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Lan Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com