Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên le van quy

  • Trường THPT Yên Khánh A - Ninh Bình
  • 1439

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 207 162 75%
Môn Lí lớp 12 773 812 66%
Môn Hóa lớp 12 466 480 61%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Môn Anh lớp 12 -32 80 20%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1413 1536 63%

Comment giao lưu với le van quy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com