Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kẹo Mút

  • Trường THPT Long Phước - Đồng Nai
  • 1115

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 25 36%
Môn Lí lớp 12 0 40 30%
Môn Hóa lớp 12 145 200 54%
Môn Sinh lớp 12 960 1557 59%
Môn Anh lớp 12 0 130 31%
Tổng cộng: 1105 1952 55%

Comment giao lưu với Kẹo Mút

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com