Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tran thi linh

  • THPT Ng. Bỉnh Khiêm - Bình Định
  • -49

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 7 5 80%
Môn Lý lớp 12 10 77 38%
Môn Hóa lớp 12 -76 104 22%
Tổng cộng: -59 186 30%

Comment giao lưu với tran thi linh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com