Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Long Mai Duc

  • Trường THPT Lệ Thuỷ - Quảng Bình
  • 1607

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9 9 67%
Môn Lí lớp 12 1533 496 62%
Môn Hóa lớp 12 55 360 41%
Môn Sinh lớp 12 0 50 20%
Tổng cộng: 1597 915 51%

Comment giao lưu với Long Mai Duc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com