Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên conan

  • Trường Quốc Tế Á Châu - Quảng Trị
  • 2599

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 46 41 71%
Môn Hóa lớp 12 1595 2253 55%
Môn Sinh lớp 12 948 930 67%
Tổng cộng: 2589 3224 59%

Comment giao lưu với conan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com