Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên huynh thanh

  • Trường THPT Số 2 Tuy Phước - Bình Định
  • 2464

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 1 100%
Môn Lí lớp 12 315 252 77%
Môn Anh lớp 12 2137 2189 66%
Môn Văn lớp 12 0 8 75%
Tổng cộng: 2454 2450 67%

Comment giao lưu với huynh thanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com