Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Meo Meo Muoi

  • Trường THPT Nghĩa Minh - Nam Định
  • 2871

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 52 32 84%
Môn Lí lớp 12 1457 1126 79%
Môn Hóa lớp 12 1345 1079 72%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Tổng cộng: 2855 2238 76%

Comment giao lưu với Minh Meo Meo Muoi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com