Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên danh thi mong trinh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 27 63 48%
Môn Hóa lớp 12 85 252 51%
Môn Sinh lớp 12 344 563 54%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 455 879 53%

Comment giao lưu với danh thi mong trinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com