Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên My Hang

  • THPT Yên Thành 2 - Nghệ An
  • 101

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 14 36%
Môn Lí lớp 12 14 22 55%
Môn Hóa lớp 12 60 154 47%
Môn Anh lớp 12 16 41 46%
Môn Văn lớp 12 0 8 63%
Tổng cộng: 91 239 47%

Comment giao lưu với My Hang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com