Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngoc Lam

  • Trường THPT Gia Hội - Thừa Thiên Huế
  • 2671

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 120 216 53%
Môn Lí lớp 12 1271 1744 63%
Môn Hóa lớp 12 727 544 74%
Môn Sinh lớp 12 544 693 60%
Tổng cộng: 2662 3197 64%

Comment giao lưu với Ngoc Lam

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com