Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngo Quyen

  • Trường THPT Tân Hồng - Đồng Tháp
  • 2675

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 22 109 63%
Môn Hóa lớp 12 1867 2593 66%
Môn Sinh lớp 12 635 783 71%
Môn Anh lớp 12 137 88 85%
Tổng cộng: 2661 3573 68%

Comment giao lưu với Ngo Quyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com