Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thanh Trà

  • Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Hà Nội
  • 52655

Cấp độ thành viên

30
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15235 3098 68%
Môn Lí lớp 12 -70 83 60%
Môn Hóa lớp 12 15670 2569 79%
Môn Sinh lớp 12 9800 2736 68%
Môn Anh lớp 12 6390 842 86%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 47025 9330 73%

Comment giao lưu với Nguyễn Thanh Trà

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com