Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Trần Anh Thư

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 9 67%
Môn Lí lớp 12 -39 100 25%
Môn Hóa lớp 12 523 551 66%
Môn Sinh lớp 12 924 1219 61%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1414 1880 60%

Comment giao lưu với Nguyễn Trần Anh Thư


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com