Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên PÉ TÝ

  • THPT Nguyễn Khuyến - An Giang
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 5 60%
Môn Hóa lớp 12 0 273 47%
Môn Sinh lớp 12 0 495 48%
Môn Tiếng Anh lớp 12 0 220 36%
Tổng cộng: 0 993 45%

Comment giao lưu với PÉ TÝ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com