Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Hồ Nam

  • THPT Thăng Long - Hà Nội
  • 263

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 2 100%
Môn Lý lớp 12 8 4 100%
Môn Hóa lớp 12 39 42 64%
Môn Sinh lớp 12 200 316 55%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 253 365 57%

Comment giao lưu với Phạm Hồ Nam

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com