Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Phi Long

  • Trường THPT Hùng Vương - Phú Thọ
  • 1238

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 9 56%
Môn Lí lớp 12 15 32 47%
Môn Hóa lớp 12 44 302 44%
Môn Sinh lớp 12 1174 1255 65%
Môn Anh lớp 12 -11 83 29%
Tổng cộng: 1228 1681 59%

Comment giao lưu với Nguyễn Phi Long

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com